ساحل دور
 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

فصل چهارم

1-بزرگترین جانور روی کره ی زمین چه نام دارد؟

2-غذای وال گوژپشت شامل چه موادی است؟

3-نحوه تغذیه در وال گوژپشت را بصورت خلاصه شرح دهید؟

4-4مرحله ی تغذیه در جانوران را نام ببرید؟

5-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

بلع    -    گوارش     -  جذب     -   دفع مدفوع

6-نحوه ی گوارش در کرم کدو را شرح دهید؟

7-اصطلاحات زیر را تعریف کرده برای هر یک مثال بزنید:

جانوران گوشت خوار   - جانوران گیاه خوار   -   جانوران همه چیز خوار

8-نحوه ی گوارش در آمیب را شرح دهید؟

9-نقش کیسه ی گوارشی در هیدر چیست؟

10- مراحل اصلی گوارش و جذب غذا در بدن هیدر را شرح دهید؟

11-نقش تازکهای سلول بدن هیدر در گوارش چیست؟

12-گوارش در هیدر ابتدا ....... و سپس   ....... است.

13-جهت حرکت غذا در لوله گوارشی چگونه است؟

14-نقش چینه دان و سنگدان در گوارش چیست؟

15-نحوه ی گوارش در کرم خاکی را شرح دهید؟

16-نقش برجستگی های روده ی کرم خاکی در گوارش چیست؟

17-نقش صفحه های آرواره ای  دهان ملخ چیست؟

18-در ملخ جذب مواد غذایی در چه قسمتی صورت می گیرد؟

19-نقش اندام های زیر را در گوارش غذا در پرندگان بنویسید:

چینه دان   -  سنگدان  -  معده     -   روده   -  مخرج

20-پرندگان از نظر نحوه ی تغذیه به چند گروه تقسیم می شوند؟

21-طرح های زیر مسیر دستگاه گوارش را در چند جانور نشان میدهد. کامل کنید:

کرم خاکی:  دهان  ؟  مری  ؟   چینه دان  ؟    روده     ؟      مخرج

ملخ:         دهان؟    چینه دان ؟    معده ؟       روده- مخرج

گنجشک:    دهان- مری       ؟         ؟       سنگدان        ؟

22-منظور از گوارش درون سلولی چیست؟

23-کدام جانور به ترتیب  کیسه گوارشی  و  واکوئل گوارشی دارد؟

24-چرا موادغذایی نیاز به خرد شدن در دستگاه گوارش دارند؟

25-دستگاه گوارش انسان شامل چند بخش است؟

26-غدد گوارشی را نام ببرید؟

27-لوله ی گوارشی شامل چه بخشهایی است؟

28-لایه های دیواره ی لوله ی گوارش را به ترتیب از بیرون به داخل نام ببرید؟

29-پرده ی صفاق چست؟ وظیفه ی آن را بنویسید؟

30-کدام ماهیچه های لوله ی گوارش ارادی هستند؟

31-نقش ماهیچه های لوله ی گوارش چیست؟

32-ویژگی لایه ی زیر مخاط را بنویسیئد؟

33-جنس مخاط لوله ی گوارش از چیست؟

34-در مخاط لوله ی گوارش چند نوع سلول وجود دارد؟

35-نقش چین های لوله ی گوارش چیست؟

36-حرکات دودی لوله ی گوارش چگونه ایجاد می شود؟

37-ویژگی حرکات دودی در روده ی باریک را بنویسید؟

38-حرکات دودی در اثر چه عاملی شکل می گیرد؟
39-حرکات موضعی لوله ی گوارش چگونه است؟

40-گوارش در دهان به چند صورت است؟

41-نقش دندان ها و ماهیچه های فک در گوارش غذا را بنویسید؟

42-گوارش شیمیایی و مکانیکی در دهان نتیجه ی چه عواملی است؟

43-بزاق توسط چه غده ه ایی ترشح می شود؟

44-ویژگی ترشح غده ی بنا گوشی را بنویسید؟

45-نقش آنزیمهای زیر بزاق را بنویسید؟

پتیالین              موسین                 لیزوزیم

46-فایده ی ترشح دائمی بزاق در بدن چیست؟

 

 

[ جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ ۰:۳۱ قبل از ظهر ] [ ساحل دور ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

تصورهای باطل نقش زد آینده ی ما را

به تصویری مجازی خط کشید آیینه ی ما را

رفاقتها،محبتها چرا زیبا سرابی بود

گذشت لحظه‌های عشق ما آشفته خوابی بود

غرورم را لباست می‌کنم،باز التماست می‌کنم

تا وقت دیدار

دو چشمم فرش پایت می‌کنم،جانم فدایت می‌کنم

من را میازار

امکانات وب